Make your own free website on Tripod.com

Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah

Km. 2, Lebuhraya Sultan Haji Hassanal Bolkiah,

Bandar Seri Begawan 3186

Tel :238741, 238742, 238744, 238745, 238746,  Fax :234369

Pengenalan 

 

Dewan Sembahyang

 

Blok Pentadbiran 

 

Struktur

Pentadbiran

 

 

 

 

 

 

KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH

SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda  ke 53 Tahun

 (14 Julai 1999M)

 

 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Ibadah Korban 1419/1999

 

 

Lawatan Raja Abdullah Sultan Jordan

18 February 2000M/12 Zulkaedah 1420

 

 

Lawatan Permaisuri Tuanku Aishah

  (26 SYAWAL 1420H / 18 FEBRUARY 2000M)

 

 

LAWATAN KDYMM QUEEN ELIZABETH II

18 SEPTEMBER  1998M

 

 

LAWATAN TUAN YANG TERUTAMA MR. MAUMOON ABDUL GAYOOM

PRESIDEN MALDIVES

 

20 APRIL 1999M

 

 

 

© copyright reserved

JameAsr2000

 

Peraturan 

 

Rancangan Takmir

 

Album

 

Masjid-masjid

 

Halaman Utama