Make your own free website on Tripod.com


Pengenalan

Pentadbiran

Peraturan & Waktu Lawatan

Rancangan Takmir

Album / Diari

Maklumat Terkini

Struktur Bangunan

Buku Pelawat

Halaman Utama

 

 

Secara ringkasnya, Jame' 'Asr ini ditadbir dan diketuai oleh seorang Pegawai Ugama Kanan yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pentakmiran dan pemeliharaan bangunan. Dari segi pentadbiran, terdapat dua bahagian/sektor iaitu pertama sektor Kerajaan dan Sektor Swasta. Sektor Kerajaan mengandungi lebih kurang 40 orang Pegawai dan Kakitangan yang terdiri daripada Yang Dimuliakan Pehin-Pehin Khatib, Mudim-Mudim, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan manakala di bahagian sektor Swasta seramai lebih kurang 100 orang pegawai dan kakitangan yang mana mereka ini dipertanggungjawabkan dalam hal-hal pembersehan dan pemeliharaan.

 

 

             CARTA PENTADBIRAN

?


|| Pengenalan | Pentadbiran | Peraturan & Waktu Lawatan | Rancangan Takmir | Album / Diari | Maklumat Terkini        Struktur Bangunan | Buku Pelawat | Halaman Utama ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||