Make your own free website on Tripod.com

 


Pengenalan

Pentadbiran

Peraturan & Waktu Lawatan

Rancangan Takmir

Album / Diari

Maklumat Terkini

Struktur Bangunan

Buku Pelawat

Halaman Utama

 

 

 

KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH

SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 KETIKA MENYAMPAIKAN KHUTBAH DI  JAME'' ASR PADA HARI JUMAT, 06HB SAFAR 1415 BERSAMAAN DENGAN 15TH JULY 1994.


 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah

 Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda  ke 53 Tahun

 (14 Julai 1999M)


 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Ibadah Korban 1419/1999


 

Lawatan Raja Abdullah Sultan Jordan

18 February 2000M/12 Zulkaedah 1420

 

 

 

 


|| Pengenalan | Pentadbiran | Peraturan & Waktu Lawatan | Rancangan Takmir | Album / Diari | Maklumat Terkini   Struktur Bangunan | Buku Pelawat | Halaman Utama |

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||