Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH

SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 KETIKA MENYAMPAIKAN KHUTBAH DI  JAME'' ASR PADA HARI JUMAT, 06HB SAFAR 1415 BERSAMAAN DENGAN 15TH JULY 1994.


 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah

 Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda  ke 53 Tahun

 (14 Julai 1999M)


 

Keberangkatan KDYMM Bercemar Duli Ke Majlis Ibadah Korban 1419/1999


 

Lawatan Raja Abdullah Sultan Jordan

18 February 2000M/12 Zulkaedah 1420

 

 

Kembali


 

|| Pengenalan || Dewan Sembahyang || Blok Pentadbiran ||

|| Struktur Pentadbiran || Peraturan || Rancangan Takmir ||

|| Album ||Maklumat Terkini ||  Masjid-masjid || Halaman Utama || Buku Pelawat ||

copyright reserved Jame'Asr 2001