Make your own free website on Tripod.com

 

Pengenalan

Dewan Sembahyang

Blok Pentadbiran

Struktur Pentadbiran

Peraturan

Rancangan Takmir

Album

Maklumat Terkini

Masjid-Masjid

Halaman Utama

Buku Pelawat

Dewan Sembahyang

Dewan Sembahyang Lelaki mempunyai keluasan 60,000 kaki persegi yang boleh menampung sehingga 3500 jema’ah yang diperlengkapi dengan alat penyaman udara. Sebuah mihrab yang dihiasi dengan jubin bersadur emas 24 karat dan batu marmar hitam ditempatkan di sini sebagai penentu arah kiblat. Bersebelahan dengan mihrab ini pula ialah sebuah mimbar yang digunakan sebagai tempat untuk imam atau khatib membaca khutbah

Terdapat sebuah kubah yang mempunyai ukuran garis pusat sepanjang 114 kaki yang dikelilingi dengan hiasan seni khat al Qur'an. Sementara itu di bawah bahagian tengah kubah ini tergantung satu candelier yang diperbuat daripada saduran emas 24 karat serta kaca kristal yang berkualiti tinggi dari Austria. Di samping itu terdapat beberapa candelier lagi yang berukuran kecil dan sederhana yang memberikan lagi daya tarik kepada persekitaran bahagian dalam dewan. Dinding dan turus dewan ini pula dipasang dengan mamar putih yang diimport dari Italy .

Dewan sembahyang ini  dilengkapi dengan kamera video dan system siar raya serta serta sistem bunyi akustik yang dikendalikan oleh sistem komputer yang juga mengawal segala kelengkapan masjid.

Dua buah versi kitab suci al Qur’an tulisan tangan yang besar berumur kira-kira 200 tahun yang merupakan sebahagian daripada koleksial Qur'an  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam tersimpan di Dewan Sembahyang Lelaki. Versi-versi al Qur'an ini disumbangkan kepada baginda oleh Perdana Menteri Republik Islam Pakistan Muhtarma Benazir Bhutto semasa lawatan rasmi beliau ke Negara Brunei Darussalam pada tahun 1996.

Dewan Sembahyang Perempuan boleh menampung sehingga 1000 orang jemaah. Hampir kesemua hiasan, kelengkapan dan reka bentuk dewan ini seperti kubah berhias, candelier dan hiasan mamar puteh adalah sama seperti apa yang terdapat di Dewan Sembahyang Lelaki cuma ianya berukuran lebih kecil sedikit. Bagaimana pun dewan ini tidak mempunyai mihrab dan mimbar sebagaimana yang terdapat di Dewan Sembahyang Lelaki. Oleh yang demikian untuk kemudahan jemaah perempuan mendengar dan melihat khatib membaca khutbah, sebanyak empat biji peti televesyen disediakan di dewan ini yang biasanya digunakan sewaktu menunaikan sembahyang fardhu Jum'at dan juga Sembahyang Hari Raya.

|| Pengenalan || Dewan Sembahyang || Blok Pentadbiran ||

|| Struktur Pentadbiran || Peraturan || Rancangan Takmir ||

|| Album ||Maklumat Terkini ||  Masjid-masjid || Halaman Utama || Buku Pelawat ||

© copyright reserved Jame'Asr 2001