Make your own free website on Tripod.com

 

Pengenalan

Dewan Sembahyang

Blok Pentadbiran

Struktur Pentadbiran

Peraturan

Rancangan Takmir

Album

Maklumat Terkini

Masjid-Masjid

Halaman Utama

Buku Pelawat

 

 

 

 

 

Gambar-gambar Sekitar Keberangkatan Kebawah Dulia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sultan Dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam Bercemar Duli Ke Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah

 

Lawatan Pembesar-Pembesar Luar Negara Ke Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah

 

 

 

Diari Dan Album Aktivity 2001

25 JANUARI 2001 / 29 SYAWAL 1421

SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH

02 FEBRUARI 2001 / 08 ZULKAEDAH 1421

PENERIMAAN MURID-MURID BARU KELAS MUQADDAM

04 FEBRUARI 2001 / 10 ZULKAEDAH 1421

PENERIMAAN MURID-MURID BARU KELAS AL-QUR’AN

09 FEBRUARI 2001 / 15 ZULKAEDAH 1421

PENERIMAAN MURID-MURID BARU KELAS BIMBINGAN UGAMA  ( TADIKA KANAK-KANAK )

11 FEBRUARI 2001 / 17 ZULKAEDAH 1421

PENERIMAAN KELAS AL QUR'AN DEWASA DAN LANJUTAN

16 FEBRUARI 2001 / 22 ZULKAEDAH 1421

CERAMAH KHAS AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JEMAAH DAN PENGARUH AJARAN SESAT

22 FEBRUARI 2001 / 28 ZULKAEDAH 1421

SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB BERJEMAAH, MEMBACA YASSIN DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA MENYAMBUT HARI KEBANGSAAN KALI KE 17

24 FEBRUARI 2001 / 30 ZULKAEDAH 1421

CERAMAH KHAS SEMPENA SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN KALI KE 17 SELEPAS SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB DENGAN TAJUK:  ( MAJU BANGSAKU SEJEHTERA )

26 FEBRUAR, 2001 / 02 ZULKAEDAH 1421

CERAMAH KHAS IBADAH KORBAN DAN AQIQAH BAGI PESERTA KURBAN DAN AQIQAH ANJURAN JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH

05 MAC 2001 / 10 ZULHIJAH 1421

MAJLIS TAKBIR MALAM HARI RAYA AIDIL FITRI MURID-MUID SEKOLAH UGAMA

06 MAC 2001 / 10 ZULHIJAH 1421

SEMBAHYANG SUNAT HARI RAYA AIDIL ADHA DAN MAJLIS IBADAH KURBAN / AQIQAH KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

09 MAC 2001 / 13 ZULHIJAH 1421

MAJLIS KURBAN DAN AQIQAH ANJURAN JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH

18 MAC 2001 / 22 ZULHIJAH 1421

MAJLIS PENUTUPAN RASMI DAN PENYAMPAIAN SIJIL EXPEDISI BERBASIKAL MINAL MASJID ILAL MASJID

25 MAC 2001 / 29 ZULHIJAH 1421

MAJLIS MEMBACA DOA AKHIR TAHUN HIJRAH 1421 DAN DOA AWAL TAHUN HIJRAH 1422

26 MAC 2001 / 01 MUHARRAM 1422

MAJLIS SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1422 PERINGKAT KEBANGSAAN

27 MAC 2001 / 02 MUHARRAM 1422

MAJLIS CERAMAH KHAS SEMPENA KHAS SEMPENA SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1422

08 APRI 2001 / 14 MUHARRAM 1422

PERTEMUAN TAMAN BIMBINGAN ISLAM KANAK-KANAK SEMASA CUTI PENGGAL PERTAMA PERSEKOLAHAN SEMPENA SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1422

23 APRIL 2001 / 29 MUHARRAM 1422

MAJLIS PEMBUKAAN RASMI PELANCARAN LAMAN WEB JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH SEMPENA SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1422

06 MEI 2001 / 12 SAFAR 1422

MAJLIS KHATAM AL QURAAN MURID KELAS AL-QURAAN JAME’ ‘ASR HASSANIL BOLKIAH

19 MEI 2001 / 26 SAFAR 1422

LAWATAN ROMBONGAN GURU-GURU SEKOLAH UGAMA KEBANGSAAN LIMBANG

 21 MEI 2001 / 28 SAFAR 1422

PERTANDINGAN MEMBACA AL QUR'AN BAHAGIAN DEWASA PERINGKAT SEPARUH AKHIR KEBANGSAAN TAHUN 1422H / 2001M

21 MEI 2001/ 28 SAFAR 1422

PENDAFTARAN KURSUS FARDHU KIFAYAH (PENGURUSAN JENAZAH) BAGI GURU-GURU SEKOLAH RENDAH BRUNEI I, II DAN IIII.

22 MEI 2001 / 29 SAFAR 1422

LAWATAN RASMI TUAN YANG TERUTAMA MR LI PENG, PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KONGRES KEBANGSAAN RAKYAT, REPUBLIK RAKYAT CHINA SERTA ROMBONGAN

23 MEI 2001 / 1 R/AWWAL 1422 MAJLIS PEMBUKAAN DIKIR MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W. (SELEPAS ISYAK)
24 MEI 2001/ 1R/AWWAL 1422 MAJLIS PENUTUPAN RASMI DAN PENYAMPAIAN SIJIL KURSUS FALAK SYAR'IE
24 MEI 2001 / 1 R/AWWA/ 1422 MAJLIS PENUTUPAN RASMI DAN PENYAMPAIAN SIJIL KEPADA PESERTA-PESERTA KURSUS FARDHU KIFAYAH (PENGURUSAN JENAZAH) BAGI GURU-GURU SEKOLAH RENDAH BRUNEI I, II DAN III.

 


 

|| Pengenalan || Dewan Sembahyang || Blok Pentadbiran ||

|| Struktur Pentadbiran || Peraturan || Rancangan Takmir ||

|| Album ||Maklumat Terkini ||  Masjid-masjid || Halaman Utama || Buku Pelawat ||

© copyright reserved Jame'Asr 2001